Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΖΟΚΕΡ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΖΟΚΕΡΣΥΣΤΗΜΑ ΤΖΟΚΕΡ:18 ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕ 60 ΣΤΗΛΕΣ

18 Αριθμοί 42% 4άρι και 100% 3άρια.
Ένα οικονομικό σύστημα μειωμένης ελαχιστοποίησης που παίζεται σε 60 στήλες και κοστίζει 30€.
Παρακάτω σας δίνουμε το σύστημα όπως ακριβώς το γράφουμε πάνω στα δελτία (σύνολο 12 δελτία).
Το σύστημα αυτό δεν είναι τυποποιημένο, δηλαδή δεν σημειώνουμε κάποιο κωδικό πάνω στο δελτίο.Απλά το αναπτύσσουμε πάνω στα δελτία.Τους αριθμούς μπορείτε να τους αντικαταστήσετε με αυτούς που που εσείς θέλετε να παίξετε και αριθμό τζόκερ βάζετε αυτόν που εσείς θέλετε.  
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!


 1o δελτίο
 1. 1,2,3,4,5
 2. 1, 2, 6,7, 8
 3. 1,2,9,10,11
 4. 1,2,12,13,14
 5. 1.2,15,16,17
  2o δελτίο
 1. 1,3,6,9,12
 2. 1,3,7,10,13
 3. 1,3, 8,11,14
 4. 1.4,6,10,14
 5. 1,4,7,9,15
  3o δελτίο
 1. 1,4,8,12,16
 2. 1.4,11,13,17
 3. 1,5,6,11,15
 4. 1, 5,7,12,17
 5. 1,5,8,9,13
  4o δελτίο
 1. 1, 5,10,16,18
 2. 1,9,14,17,18
 3. 2,3, 6,10,15
 4. 2, 3, 7, 9,14
 5. 2,3.8,12,17
  5o δελτίο
 1. 2,3,11,13,16
 2. 2,4,6,9,13
 3. 2,4 7,10,12
 4. 2,4,8,11,15
 5. 2,4,14,16,18
 6o δελτίο 
 1. 2, 5, 6,12.16
 2. 2,5,7,11,18
 3. 2,5,8,10,14
 4. 2,6,11,14,17
 5. 2,9,12,15,18
  7o δελτίο
 1. 2,10,13,17,18
 2. 3,4,6,7,11
 3. 3,4,8,9,10
 4. 3,4,12,13,15
 5. 3, 5, 6,8,18
  8o δελτίο
 1. 3,5,7,15,16
 2. 3,5,9,11,17
 3. 3,10,11,12,18
 4. 3.10,14,16,17
 5. 4,5,7,13,14
  9o δελτίο
 1. 4,5,10,15,17
 2. 4,6,12,17.18
 3. 4,9,11,12,14
 4. 5,6,7,9,10
 5. 6,7,12,14,15
  10o δελτίο
 1. 6,7,13,16,17
 2. 6,8,9,11,16
 3. 6,8,10,12,13
 4. 7,8,10,11,17
 5. 7,8,13,15,18
  11o δελτίο
 1. 9,10,13,14, 15
 2. 1,2,3,6,11
 3. 1,2,3,7,12
 4. 1,2,3,8,9
 5. 1,2,3,10,14
  12o δελτίο
 1. 1,2,3,13,15
 2. 1,2,3,16,18
 3. 1, 2,4, 6,12
 4. 1,2,4,7,11
 5. 1,2,4,8,10